FXBox ile dünya para birimlerinde ve değerli metallerde kaldıraçlı işlemler… FxBox platformu ile 5 gün 24 saat dünya para birimlerinde ve değerli metallerde hızlı ve güvenilir şekilde işlem yapabilir; dünyadaki gelişmelere göre pozisyon alabilir, emir teknik indikatör çeşitliliği ve otomatik alım-satım sistemleri ile kendi stratejilerinizi kurgulayabilirsiniz.

Hesap Açılışı Günlük 4 trilyon dolara yakın işlem hacmi ile dünyanın en likit piyasası olan Forex piyasalarına, Yapı Kredi Yatırım'ın bilgi ve deneyimi ile kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak için FXBox hesap açma başvuru formunu doldurarak, uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Hesap açılışı
 
Eğitim Yapı Kredi Yatırım'da FX işlemleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabı Eğitim sayfamızda.
 
 
5 / 24 Destek Haftanın beş günü 24 saat her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz. fxbox@ykyatirim.com.tr adresine email gönderebilir ya da telefon ile arayabilirsiniz. İlgili birim tarafından en kısa sürede size geri dönüş yapılacaktır.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

İş bu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, bu formla, kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nden yatırım hizmeti almak/ürün temin etmek için şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce çeşitli kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimiz ve iştiraki olduğumuz şirketlerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, vb amaçlar ile yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi – yurt dışı iştiraklerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetleri, Vergi, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kanununu ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük ve/veya Şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, ATM’ler, internet sitelerimiz/şubelerimiz, çağrı merkezlerimiz, elektronik işlem platformları, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, telefon kayıtları, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, direkt bankacılık, Üye İş Yeri POS kanalları, anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri, SGK kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, PTT vb gibi yöntemler ile şirketimizin müşterileri ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.